TEVÉKENYSÉGEINKSzámítógépes modellezés


A számítógépes szimuláció legfőbb előnye, hogy az egyedileg tervezett hő-és füstelvezető rendszer, más tűzvédelmi berendezés, tartó- és épületszerkezet alkalmasságát igazolja, amellyel jóval kedvezőbb bekerülési költség érhető el, mint egy szabvány szerint tervezett rendszerrel. A kiürítés (épületből történő menekülés) igazolása során – a pontosabb számítás miatt – nagyobb befogadóképesség érhető el.A számítógépes szimuláció főbb felhasználási területei:


A tűzmodellezés:

Ma Magyarországon az FDS (Fire Dynamic Simulator) alapú, áramlástani szoftverek a legelterjedtebbek a tüzek lefolyásának számítógépen történő vizsgálatánál. Az FDS egy számítógépen futó, mindenki számára elérhető, részecske áramlásokkal foglalkozó modell, mely a tűz esetén bekövetkező folyamatokat, áramlási viszonyokat vizsgálja. Az FDS elsődlegesen azért lett kifejlesztve, hogy komplex képet adjon a tüzek lefolyásáról, a beépített tűzvédelmi rendszerek egymásra gyakorolt hatásáról és természetesen az emberi élet megóvásának lehetőségeiről. Az FDS grafikus megjelenítő felülete az általunk használt Pyrosim elnevezésű program. A Pyrosim segíti a felhasználót a minél precízebb munkavégzésben, az FDS felhasználását. A modell legfőbb előnye, hogy az egyedileg tervezett hő-és füstelvezető rendszer alkalmasságát igazolja, amely jóval olcsóbb, mint szabvány szerint tervezett.

A kiürítés modellezés: Ide kattintva megtekinthet egy kiürítés szimulációt

Ma Magyarországon leginkább tűzmodellekkel együtt szoktuk őket használni. A kiürítés modellezés lényegesen egyszerűbb, mint a tűzmodellezés. Az általunk használt Pathfinder nevű programnak lényegesen rövidebb a futási ideje (szinte percekben mérhető) mint a tűzmodellező Pyrosim programnak (napokban mérhető). A programmal az épületek kiüríthetőségét szokás vizsgálni. Fontos hangsúlyozni, hogy "bombariadós" modellekről beszélünk, azaz a tüzet és a füstöt a modell nem tudja kezelni, ezért szoktuk a tűzmodellekkel együttesen alkalmazni. Így komplexen vizsgálhatóak az emberek menekülési útirányai és a tűz hatásai (felszabaduló hő, füst, mérgező anyagok koncentrációja,stb.) A legfőbb erénye a két program együttes használatának a kiürítési normaidők alóli eltérés.

Vegyünk egy egyszerű példát:
Csarnokjellegű az épületünk, sport céljára létesül. Az OTSZ szerinti normaidőkkel számolva egy olyan maximális "befogadó" létszámot tudunk meghatározni, ami adott esetben kisebb, mint a megrendelő elképzelése, gazdaságosság szempontjából nem megfelelő, stb. Mérnökeink a szoftverek együttes felhasználásával képesek az OTSZ-ben meghatározott normaidőktől eltérést meghatározni, ami segíti a beengedhető maximális létszám növelését, adott esetben a "multifunkciós" jelleg megvalósíthatóságát (nemcsak sport, hanem például zenés rendezvények lebonyolíthatósága az épületben).

A - projektfüggően - elérhető eredmények:


  • kedvezőbb árú hő-és füstelvezető rendszer
  • nagyobb befogadóképesség igazolása, mint a szabályzati képletek által számított érték (főleg szórakozóhelyek, sportlétesítmények, színházak, mozik, stb. esetében.)
  • acélszerkezetek tűzvédő festésének elhagyása, EuroCode szerinti tervezés
  • füstkötényfalak elhagyása => tárolási magasságok növelése
  • gépi hő-és füstelvezetés kiváltása komfortszellőzésre ill. kedvezőbb teljesítményigény igazolása
  • tűzvédelmi rendszerek (jelző,- oltó, hő-és füstelvezetés) egymásra gyakorolt hatásainak vizsgálata
  • és ezek kombinációi